Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Διαδικασία μετεγγραφής στο Γυμνάσιο

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Οι μετεγγραφές από άλλο Σχολείο στο Γυμνάσιό μας γίνονται από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020.

Μετά τη συμπλήρωση του Δελτίου Εγγραφής στο Λογιστήριο του Σχολείου, για να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία μετεγγραφής του παιδιού σας, θα πρέπει επίσης:

Α.   Να παραλάβετε από τη Γραμματεία του Σχολείου μας από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου

2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα Εγκρίσεως Μετεγγραφής, που θα καταθέσετε στο Σχολείο που φοιτά το παιδί σας.

  • Να μας προσκομίσετε άμεσα το αντίστοιχο Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής που θα παραλάβετε από το προηγούμενο Σχολείο.
  • Στην περίπτωση που το παιδί σας θα φοιτήσει στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου μας, πρέπει μέχρι την έναρξη των Χριστουγεννιάτικων διακοπών, να μας προσκομίσετε δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες για την έκδοση του Απολυτηρίου του.

Β.   Να μας προσκομίσετε:

  • Το Δελτίο Υγείας (παραλαβή του σχετικού εντύπου από το Σχολείο ή βρείτε το στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον γιατρό, μόνο στην περίπτωση που δεν το έχετε καταθέσει στο άλλο Σχολείο.

Γ.    Να υπογράψετε:

  • Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα σταλεί μέσω των παιδιών ή βρείτε τη στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ) ότι συμφωνείτε για τη συμμετοχή του στις διδακτικές επισκέψεις – περιπάτους, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για τις μετακινήσεις των μαθητών και των μαθητριών μας θα χρησιμοποιούνται τα ιδιόκτητα λεωφορεία του Σχολείου μας.
  • Συγκατάθεση που αφορά στη συλλογή και επεξεργασία εικόνας (σε φωτογραφίες και βίντεο) του παιδιού και να έχετε ενημερωθεί από έντυπο που θα παραλάβετε από τη Γραμματεία του Σχολείου σχετικά με την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών και των γονέων / κηδεμόνων.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τη φοίτηση και την πρόοδο του παιδιού σας στον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεστε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου μας, αφού τον παραλάβετε και τον διαβάσετε ή βρείτε τον στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ
  • Τέλος, παρακαλούμε να στείλετε στο Λογιστήριο του Σχολείου (info@maliaras.gr) το Α.Φ.Μ. του Οικονομικού Υπόχρεου πληρωμής των διδάκτρων, για την υποβολή των οικονομικών στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών (ΠΟΛ. 1195/12-10-12), μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.