Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα

Διαδικασία μετεγγραφής στο Δημοτικό

150 150 Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα
  • 0

Μετά τη συμπλήρωση του Δελτίου Εγγραφής στο Λογιστήριο του Σχολείου, για την ολοκλήρωση της εγγραφής του παιδιού σας στις ενδιάμεσες τάξεις του Δημοτικού, θα πρέπει επίσης:

Α. Να μας προσκομίσετε:

  • Το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής, το οποίο θα παραλάβετε από το προηγούμενο Σχολείο που φοιτούσε το παιδί σας, μετά από σχετική αίτηση που θα υποβάλετε εκεί.
  • Το Δελτίο Υγείας (παραλαβή του σχετικού εντύπου από το Σχολείο ή βρείτε το στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον γιατρό, μόνο στην περίπτωση που δεν το έχετε καταθέσει στο άλλο Σχολείο.

Β. Να υπογράψετε:

  • Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα σταλεί μέσω των παιδιών ή βρείτε τη στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας ΕΔΩ) ότι συμφωνείτε για τη συμμετοχή του στις διδακτικές επισκέψεις – περιπάτους, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για τις μετακινήσεις των μαθητών και των μαθητριών μας θα χρησιμοποιούνται τα ιδιόκτητα λεωφορεία του Σχολείου μας.
  • Συγκατάθεση που αφορά στη συλλογή και επεξεργασία εικόνας (σε φωτογραφίες και βίντεο) του παιδιού και να έχετε ενημερωθεί από έντυπο που θα παραλάβετε από τη Γραμματεία του Σχολείου σχετικά με την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών και των γονέων / κηδεμόνων.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τη φοίτηση και την πρόοδο του παιδιού σας στον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε.
  • Τέλος, παρακαλούμε να στείλετε στο Λογιστήριο του Σχολείου (info@maliaras.gr) το Α.Φ.Μ. του Οικονομικού Υπόχρεου πληρωμής των διδάκτρων, για την υποβολή των οικονομικών στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών (ΠΟΛ. 1195/12-10-12), μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.